rchitectenbureau     Ir. A. de Gooijer     BNA
Een monument ontleent zijn waarde voor een belangrijk deel aan visuele kwaliteit en de bouwgeschiedenis.

Veranderingen door de tijd maken dat de geschiedenis van een gebouw 'afleesbaar' is.

Bij een reconstructie wordt deze afleesbaarheid verstoord.
De bestaande situatie is daarom richtinggevend voor aanpassingen.

Een verandering moet in beginsel een toevoeging zijn die 'omkeerbaar' is, zonder de monumentale waarden aan te tasten.

Als een toevoeging nodig is om een onderdeel te laten functioneren, heeft dit de voorkeur boven een volledig nieuw onderdeel.