rchitectenbureau     Ir. A. de Gooijer     BNA
In een persoonlijk en vrijblijvend kennismakings gesprek inventariseren wij uw wensen. Het maakt hierbij niet uit of het een omvangrijk of beperkt project is. Wij maken samen met u een opzet van de benodigde werkzaamheden om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Bij een (ver-)bouw opgave doen wij, naast een haalbaarheid onderzoek, een bouwhistorische- en een technische opname. Deze gegevens, samen met nauwkeurige opmeettekeningen, leveren de basis voor een gedegen planvorming.

Binnen de gegeven  randvoorwaarden zoeken wij naar de meest optimale oplossing. De planvorming wordt ‘vertaald’ naar bouwaanvraag en offerte aanvraag bij de aannemer(s). De keuze van een voor het werk geschikte aannemer en de bouwbegeleiding tijdens de uitvoering vinden in nauw overleg met u plaats.

Wij streven er altijd naar om op een plezierige wijze en in samenwerking met anderen ons werk te doen, tot tevredenheid van de opdrachtgever. Op uw verzoek geven wij graag referentie af omtrent onze werkwijze.